Sdružení

FORMA A FUNGOVÁNÍ SDRUŽENÍ SDU

SDRUŽENÍ PRO DIGITÁLNÍ ÚČTENKY 

Link na prezentaci SDU zde


  • PRÁVNÍ FORMA A ZÁMĚR SDRUŽENÍ

SDU vzniklo v březnu roku 2023 a má formu zapsaného spolku, tak jak je definován v ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Jeho stanovy upravují podmínky členství a konkrétní kroky, které budou zástupci členů sdružení společně vyvíjet za účelem vytvoření standardu digitální účtenky, legitimizace práva zákazníka na digitální účtenku, podmínek bezpečnosti uložených dat a zásad GDPR a osvěty témata digitalizace účtenek směrem k obchodníkům, institucím a široké veřejnosti.  

Hlavní činnost spolku SDU je z povahy věci činností neziskovou. Jeho hlavní činností tedy není a nebude a podnikání. SDU může podnikat pouze v rámci vedlejší činnosti.

  • ČLENOVÉ SDRUŽENÍ 

Členy SDU se mohou stát subjekty reprezentující všechny strany společnosti, jichž se digitalizace účtenek dotýká. Např. výrobci, obchodníci, poskytovatelé služeb, kteří mají o náš koncept Retail 2.0 aktivní zájem. Dále subjekty zabývající se tématem digitalizace plateb, podnikání a účetnictví, profesní asociace a v neposlední řadě zástupci státní sféry.

Vznik Sdružení pro digitální účtenky z.s. iniciovala společnost Red Eggs s.r.o. ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Sdružení založilo 13 subjektů včetně České Fintech Asociace a České parkovací asociace a zástupců dalších subjektů, např. Dotykačka s.r.o., Up Česká republika s.r.o. ad.

  • ZÍSKANÉ ZÁŠTITY

Iniciátoři získali pro projekt záštitu Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČRHospodářská komora ČR a Ministerstva pro vědu, výzkum a inovace.Etický kodex sdružení 

Protože chceme být moderním sdružením se vším, co k tomu patří, naše interní předpisy se řídí etickým kodexem.

Najdete jej ZDE.