Úvaha o digitálních účtenkách centrálních bank CBDR

14.04.2023

V rámci našeho odborného týmu SDU jsme vytipovali několik oblastí, kterými se chceme zabývat. Jedním z nich je CBDC, respektive nová oblast zájmu, kterou jsme pracovně pojmenovali CBDR. Budeme rádi, pokud se nám ozvete a případně připojíte do připravované pracovní skupiny CBDR.  

Úvod

Během studia oficiálních návrhů CBDC, jinak řečeno popisů a technických specifikací, jsme zatím nenarazili na zmínku o tom, jak budou digitální peníze centrálních bank, tedy CBDC, řešit "doklady" vznikající během transakcí. Prozatím těmto dokladům říkejme obecně "účtenky", v okamžika transakce jich vzniká několik různých variant. Tvůrci CBDC se správně zaměřili na definici obecného platebního systému, který má v digitální podobě simulovat hotovost, s předpokladem, že účtenky budou řešeny standardně, tedy jako doposud - na papíře nebo digitálně, tak, jak umožní pokladní systém obchodníka. Tento přístup tvůrců CBDC nám dává prostor pro zamyšlení, zda by se nedala CBDC transakce pokrýt i digitální účtenkou systémově.

Domníváme se tedy, že CBDC se neobejde bez "CBDR - Central Bank Digital Receipts", bez digitálních účtenek.

Ignorování takové situace by bylo nedůsledné ve vztahu intenzivních snah o digitalizaci. Rozšíření CBDC, zcela jistě závisí na dalších přidaných službách, které CBDC přionese, zároveň je nutno sdílet obavy z technologické i, legislativní roztříštěnosti lokálních zvyklostí a možností obchodníků, zákazníků a státu. A právě to je důvod k tomuto článku: CBDR, neboli Central Bank Digital Receipts.

...

Více na Blog SDU/DRA: https://sdu-dra.blogspot.com/2023/04/cbdr-jako-zakladni-soucast-cbdc-uvaha-o.html

Anglická verze článku CBDR: https://sdu-dra.blogspot.com/2023/04/cbdr-as-core-component-of-cbdc-central.html


Kontakt

Tuto studii pro iSDU.cz vypracoval tým autorů:

Pepe Rafaj, Jan Lamser, Bara Vaculíková, Jan Kremláček, Ondřej Polák, Jan Pálka

Datum vypracovaní 2023-03-26

Datum publikování: 2023-04-18


SDU: Sdružení pro digitální účtenky z.s., www.iSDU.cz

DRA: Digital Receipt Association, www.receipt.digital


asociace.sdu@gmail.com

asociace@isdu.cz


© 2023 iSDU.cz