Sdružení pro digitální účtenky připravuje pracovní skupinu na digitální standard iÚčtenka

04.10.2023

Praha, 3. října 2023 - Sdružení pro digitální účtenky připravuje pracovní skupinu na digitální standard "iÚčtenka". Nový standard iÚčtenka přinese revoluční změny pro koncové spotřebitele.

Sdružení pro digitální účtenky (SDU) oznámilo vytvoření nové pracovní skupiny, vedené Ondřejem Brablcem, s ambicí představit první verzi návrhu standardu digitální účtenky – iÚčtenka.cz (anglicky iReceipt.digital).

Standard iÚčtenka má za cíl inovovat způsob, jakým lidé i firmy přistupují k účetním dokladům, tím že poskytne legálně relevantní a strojově zpracovatelnou alternativu k papírovým účtenkám. Návrh standardu iÚčtenka bude inspirován již existujícím standardem digitálních faktur ISDOC a zaměří se specificky na unikátní požadavky a nároky spojené s digitálními účetními doklady pro koncové spotřebitele.

Sdružení pro Digitální Účtenky

"V éře digitální transformace je nezbytné, abychom přemýšleli o inovativních řešeních, která nám umožní řešit každodenní problémy, jako je manipulace s účtenkami," vysvětluje Ing. Ondřej Brablc, bývalý technický ředitel ve společnosti Shoptet a.s. "S iÚčtenkou chceme vytvořit nástroj, který bude nejen uživatelsky přívětivý a efektivní, ale také přinese revoluční změny v účetním sektoru tím, že umožní strojové zpracování a nabídne legální relevanci daňového dokladu." Brablc je přesvědčený, že tento projekt přinese pozitivní změny nejenom firmám, ale zejména koncovým spotřebitelům a bude klíčovým krokem k dosažení plné digitální transformace v oblasti obchodních transakcí.

Elektronická vs. Digitální Účtenka

Sdružení chce zároveň upozornit na rozdíl mezi elektronickou a digitální účtenkou. Elektronická účtenka obvykle představuje naskenovaný nebo digitálně zachycený obraz fyzické papírové účtenky (např. ve formátu PDF nebo JPG) a je tedy primárně určena pro vizuální zobrazení člověkem. Na druhé straně, digitální účtenka, často ve formátu XML nebo JSON, je strojově čitelná, což umožňuje automatizované zpracování informací, snižuje lidem i firmám administrativní zátěž a nabízí možnosti analýzy a správy osobních financí.

iÚčtenka

Navrhovaná iÚčtenka bude založena na stávajícím standardu ISDOC pro digitální faktury a bude upravena tak, aby splňovala specifické požadavky daňových dokladů pro koncové spotřebitele. Bude zohledňovat různé aspekty, jako jsou reklamace, záruky a vracení zboží, aby byla snadno strojově zpracovatelná a měla právní relevanci daňového dokladu.

Účast a Spolupráce

SDU vyzývá odborníky z oblasti účetnictví, datových protokolů a práva, aby se stali členy Sdružení a nominovali své zástupce do pracovní skupiny. Další informace o aktuálním složení a účasti lze nalézt na webových stránkách iSDU.cz.

Kontakt

Barbora Vaculíková, manažerka komunikace SDU

+420 608 243 311

bara.vaculikova@isdu.cz

www.isdu.cz

www.iUctenka.cz

www.iReceipt.digital