25. 4. 2024 proběhne 1. členská schůze SDÚ

10.04.2024
Srdečně zveme členy sdružení na první členskou schůzi Sdružení pro digitální účtenky z.s. konané dne 25. dubna 2024 v 11.00 hod. v restauraci Červený jelen, Hybernská 1034/5, 110 00 Praha 1. Členové dostali pozvánku do svých emailů včetně programu, který zahrnuje např. schválení rozpočtu, zprávu o činnosti a hospodaření za minulé účetní období, volbu členů výboru, tříčlenné kontrolní komise, stanovení výše členských příspěvků a zprávu o činnosti a rozpočtu na rok 2024.